Říjen 2012

Klece a jiné příbytky pro morčata

3. října 2012 v 19:06 | anezka |  Bydlení
Jak již bylo uvedeno, morčata dnes lidé chovají většinou v kelcích, jež jsou k dostávání v obchodech. Dole mívají pevnou plastovou vanu a na ni navažzuje snadno snímatelný drátěný nástavec.
Všechny příliš ploché vany jsou nevhodné, protože z nich vypadává podestýlka a znečišťuje okolí. Příliš vysoká vana zase vrání morčeti ve výhledu ven a v navazování kontaktu s okolím. Vhodné jsou uzavřené kontejnery s plastovým průsvitným nástavcem, který má nahoře posuvné nebo odklápěcí pletivová dvířka. Špatná nejsou ani terária, většinou ovšem příliš omezují možnosti kontaktu morčete s okolím. Kromě toho často mívají nedostatečné větrání.
Morčata můžeme držet také v dřevěné bedýnce, která může být shora otevřená nebo opatřená drátěným poklopem. Důležité je vědět, že morčata v žádném případě nepřekonají výšku 50 cm.
Príbytek morčat by měl být vždy postaven na místě, kde není průvan a které je vystaveno přitozenému dennímu světlu.
Morčata ráda pobíhají volně po bytě. Můžeme jim to ovšem dovolit jen za bedlivého dozoru, protože jinak mohou okousat koberce, nábytek nebo elektrické vedení. Na rozdíl od králíků se morčata nenaučí čistotě, trus a moč neodkládají na určité místo. Také se nenaučí přijít na zavolání z nalezených úkrtů třeba pod nábytkem.
Jako podestýlku na dno klece používáme piliny nebo hobliny. Sušená rašelinná drť je nevhodná, protože je velmi prašná a může způsobit onemocnění dýchacích cest. Podestýlku musíme pravidelně nejméně jednou týdně vyměňovat. Pod hobliny můžeme také položit staré noviny, což nám usnadní čištění.
Na hobliny dáme kvalitní slámu nebo seno, které morčata ostatně i ráda požírají. Znečištění sena, jež je pro výživu velmi důležité, zabíráme ukládáním do jesliček. Tyto jesličky by mělybýt kryty masivním poklopem, neboŤ orčata, jak už jsme zmínili, s oblibou pozorují svět z výšky.
Optimální teplota je 18 až 22 stupňů při relativní vlhkosti vzduchu 40 až 70%. Často se stává, že vzduch v blízkosti topení je příliš suchý a zpočátku způsobuje onemocnění horních cest dýchacích, později i zápal plic.

FOTO NENÍ MOJE, ZDROJ GOOGLE.COM

Doba přivykání

3. října 2012 v 18:30 | anezka |  Morčata
Doma novího člena rodiny ihned přemístíme do připravené klece a nějakou dobu (několik dnů) jej ponecháme v klidu, aby si zvykl. Všechna nově příchozí morčata se zpočátku pravděpodobně budou schovávat někde v koutku, pod senem nebo pod slámou. To je v novém neznámém prostředí naprosto pochopitelné. Později, až se morče bude cítit opravdu zcela nepozorováno a bezpečné, začne s prozkoumáváním nového domova. Ani tehdy bychom se ještě neměli pokoušet vzít ho do ruky, i když nás to bude lákat sebevíc, protože se morče bude snažit uprchnout. Morčata jsou od přírody plachá, a cítí-li se ohrožena, rychle zneklidní.
Později se to však změní. Když morče uslyší hlas důvěrně známého člověka, začne se např. vztyčovat u stěn klece. Naučí se také rozlišovat člověka, který mu pravidelně přináší potravu od ostatních. Projeví se to tím, že na příchod opatrovníka začne reagovat kvikotem. A to znamená: Čekám na jídlo!!!
Většina morčat je ráda, když se může schovat do boudičky. Tkoavý domeček by měl mít půdorys asi 15x25 cm a výšku cca 15 cm.
Vstupní otvor musí být přitom tak velký, aby se jím morče bez problémů protáhlo. Dno takový příbytek nepotřebuje, snáze se pak udržuje v činosti. Na rovné střeše svého příbytku morčata s oblibou odpočívají nebo pozorují okolí.
Především zpočátku bychom se měli snažit nelekat zvíře hlasitými zvuky. Naipak ustavičné tiché a klidné mluvení ve chvíli, kdy se blížíme ke kleci, je správné vždy, ale v době zvykání o to více. Morče se tak během několika týdnů naučí rozlišovat hlas svého ošetřovatele od ostatních hlasů.


FOTO NENÍ MOJE !! ZDROJ GOOGLE.COM

Co je třeba uvážit na počátku // Je morče zdravé ?

3. října 2012 v 18:08 | anezka |  Morčata
Zdravé morče má lesklé, trochu vlhké oči. Propadlé, suché oči ukazují na vážné zdravotní poškození, stejně jako oči slzící nebo s výtokem. Zdravé morče přirozeně nesmí mít zalepené oči ani nosní otvory. Také okolí očí musí být čisté, bez výtoku nebo stroupků.
Nakonec palcem a ukazováčkem opatrně otevřeme morčeti tlamičku. Praváci k tomu použijí pravou ruku. ZároveŇ podepřeme šíji vzpřímeného zvířete zezadu tak, abychom palcem a ukazováčkem mohli tlamičku otevřít. Levou rukou kromě toho podepřeme obrast pánve a stehen. Jemně přitiskneme řezáky horní a dolní čelisti k sobě, v tom případě by zuby měly stát v jedné řadě a jevit přiměřené známky opotřebování. To je velmi důležité. Nesprávně opotřebované řezáky jsou příliš dlouhé a zvířeti ztěžují přijímání potravy. Platí to zvláště pro přápad, kdy se řezáky horní a dolní čelisti nedotýkají a vzájemně se míjejí.
Takto postižené zvíře může mít značné problémy při přijímání potravy a v důsledku toho silně vyhubne. Morčata, jejichž chrup není správně utvořen, bychom rovněž kupovat neměli. Měli bychom s největší pravděpodobností pravidelně docházet k veterinárnímu lékaři na obrušování a korekci zubů.
A konečně bychom si měli prohlédnout holá chodidla předních i zadních končetin. Případné záněty, pupínky nebo otoky v těchto místech se většinou velmi špatně hojí. Častěji se ovšem us tarších zvířat setkáváme s přerostlými, někdy do nejrůznějších směrů rostoucími drápky.
Pokud vezmeme před koupí v úvahu všechny tyto zásady, máme velkou naději, že se nám podaří získat skutečně zdravé morče.
Na tato zdravotní hlediska bychom měli brát zřetel i při pozdějším držení doma. Pomohou nám rozpoznat případné onemocnění již v samotném zárodku, kdy většinou je ještě možná pomoc veterinárního lékaře a léčba může vést k úspěchu.

FOTO NENÍ MOJE - ZDROJ GOOGLE.COM